[row]

[span12]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

real_1

[title_box title=”Generalny wykonawca. Przyklad kompleksowej realizacji inwestycji obejmującej finansowanie i realizację.”]

[row_in]

[span6]

 • Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
 • Etap I 170 mln pln
 • Całość 313 mln pln
 • Prace obejmują zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę Centrum, dostawę sprzętu medycznego oraz przeszkolenie personelu szpitala.
 • Przyśpieszacze liniowe wysokoenergetyczne generujące promieniowanie fotonowe 6MV, 20MV wyposażone w system wizualizacji wiązki oraz kolimator wielolistkowy MLC.

[/span6]

[span6]

 • System wizualizacji w wiązce terapeutycznej
 • Stacja robocza systemu planowania leczenia 3D do planowania radioterapii realizowanej na oferowanym akceleratorze
 • System dozymetrii 3D
 • Tomograf komputerowy z wirtualną symulacją
 • Zestaw do fluoroskopii TK
 • Gamma kamera wraz z tomografem komputerowym – SPECT/CT

[/span6]

[/row_in]

[/content_box]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce”]

Budowa nowego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Hajnówce. Inwestycja obejmowała produkcję, dostawę oraz montaż w pełni wykończonych o wysokim stopniu prefabrykacji modułów wyposażonych w instalacje wszystkich branż.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Städtisches
Klinikum Görlitz”]

[mp_image_slider ids=”4771,4770,4769,4768,4767,4766,4765″ size=”300″ animation=”fade”
smooth_height=”false” slideshow=”true” slideshow_speed=”7″ animation_speed=”600″ control_nav=”true”]

Budowa obiektu szpitalnego na zlecenie Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH w Niemczech. Inwestycja obejmowała wykonanie kompletnych planów wykonawczych, na podstawie których Climatic wyprodukował, dostarczył oraz zmontował w zaledwie 5 miesięcy budynek szpitalny wykonany w technologii modułowej o łącznej powierzchni 1245,55 m2.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”„Breast Unit” na terenie DCO we Wrocławiu”]

[mp_image_slider ids=”4755,4756,4757,458,4759,4760,4761,4762,4763″ size=”300″ animation=”fade”
smooth_height=”false” slideshow=”true” slideshow_speed=”7″ animation_speed=”600″ control_nav=”true”]

Budowa nowoczesnego ośrodka przeznaczonego do diagnozowania i leczenia raka piersi „Breast Unit” na terenie DCO we Wrocławiu. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji warsztatowej, produkcję, dostawę oraz montaż 3 kondygnacyjnego budynku wykonanego w technologii modułowej wraz z instalacjami wszystkich branż. Budynek o łącznej powierzchni około 2500 m2 został zrealizowany w okresie 25.03.2016 – 31.12.2016r.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.”]

[mp_image_slider ids=”4742,4743,4744,4745,4746″ size=”300″ animation=”fade”
smooth_height=”false” slideshow=”true” slideshow_speed=”7″ animation_speed=”600″ control_nav=”true”]

Rozbudowa bloku operacyjnego w technologii modułowej. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlanego, dostawa specjalistycznego wyposażenia medycznego.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie”]

[mp_image_slider ids=”4747,4748,4749,4750,4751,4752,4753,4754″ size=”300″ animation=”fade”
smooth_height=”false” slideshow=”true” slideshow_speed=”7″ animation_speed=”600″ control_nav=”true”]

Rozbudowa i przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowa pawilonu bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii II. Roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawa wyposażenia medycznego.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie”]

Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego Budynek A-2. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne. Dostawa wyposażenia technologicznego.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu”]

wwsswroc

Przebudowa wraz z nadbudową łącznika w budynku „G” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu”]

Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Rozbudowa w systemie modułowym, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku”]

Budowa pawilonu szpitalnego z przeznaczeniem na oddział rehabilitacji medycznej. Budowa w systemie modułowym i technologii tradycyjnej.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie”]

Dostawa i montaż systemowej zabudowy panelowej 6 sal operacyjnych i pomieszczeń przyległych. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby bloku operacyjnego.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie”]

Przebudowa bloków operacyjnych II i III piętra w budynku C, na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa wyposażenia medycznego.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie”]

Przebudowa pomieszczeń I piętra na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie”]

Dobudowa budynku do łącznika E1-2 z przeznaczeniem na Oddział Intensywnej Terapii oraz Pracownię Elektrofizjologii i Hemodynamiki. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie”]

Dokończenie przebudowy pomieszczeń bloku operacyjnego Kliniki Ortopedii
i Traumatologii na V piętrze w bloku B. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
„]

Dostosowanie Budynków A1 i A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do nowego programu medycznego. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa – Anin”]

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni angiografii. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa imontaż systemowej zabudowy panelowej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”]

Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,  Zakład Teleradioterapii w Legnicy „]

Budowa Zakładu Teleradioterapii w Legnicy, jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Roboty budowalne, infrastruktura techniczna
i zagospodarowanie terenu, dostawa wyposażenia.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne”]

Dostosowanie Budynków A1 i A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do nowego programu medycznego. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne”]

Wykonanie robót budowlanych będących robotami adaptacyjnymi w pracowni hemodynamiki oraz sali hybrydowej w budynku A-1 Centrum Dydaktyczno-Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku”]

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w istniejącym zespole obiektów Wojewódzkiego Szpitala w Budowie w Słupsku. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i modernizacji  budynków A,B,C,D,E.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Szpital Murcki Sp. z o.o.
w Katowicach”]

Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa wyposażenia technologicznego.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”]

Remont bloku operacyjnego w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego (Budynek A, poziom 0, segment 5 i 8). Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku”]

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – II etap. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne. Dostawa wyposażenia technologicznego.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[row_in]

[content_box custom_class=”wht_gray conr-rel”]

[span4]

[title_box title=”Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile”]

Przebudowa i remont 6 sal operacyjnych wraz z dostawą sprzętu medycznego. Roboty budowlane i instalacyjne. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”]

Roboty ogólnobudowlane wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji (w tym układu recyrkulacji powietrza na salach operacyjnych), w ramach modernizacji bloku operacyjnego SP CSK.

[/span4]

[span4]

[title_box title=”Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., Siedlce”]

Modernizacja Pracowni Angiografii z przeznaczeniem na Pracownię Radiologii Zabiegowej. Wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

[/span4]

[/content_box]

[/row_in]

[/span12]

[/row]