Climatic

Generalny wykonawca oraz producent
budynków w oparciu o system budownictwa
modułowego o wysokim stopniu prefabrykacji.